10 технологични тенденции до 2025 г.

10 технологични тенденции до 2025 г.

Huawei представи своя доклад „Global Industry Vision“ (Глобалена визия за индустрията), който включва прогнозите на компанията за развитието на технологиите и индустрията до 2025 година.

Докладът представя 10 прогнози за технологичните тенденции, които ще променят начина ни на живот и работа. Той е базиран на собствените данни на Huawei и на истински примери за това как интелигентните технологии се внедряват във всяка индустрия.

Ето ги и тях:

1.  Живот с роботи: Напредъкът в областта на материалознанието,  развитието на изкуствения интелект и мрежовите технологии са в основата на интегрирането на роботиката в дома. Докладът предвижда използването на домашни роботи в 14% от домакинствата по света.

2. Супер зрение:  С навлизането на 5G, виртуалната реалност и разширената реалност ще се увеличат възможностите ни за бизнес комуникация и споделяне на информация. Докладът прогнозира, че процентът на компаниите, които ще използват AR и VR, в бъдеще ще се увеличи до 10% в световен мащаб.

3. Нулево търсене: Устройствата с изкуствен интелект, екипирани и със сензори, започват все повече да познават нашите нужди. Необходимостта да търсим сами информация ще отпадне, защото тя сама ще ни намира. Бъдещите търсения ще бъдат без бутони, личните профили в социални мрежи ще се създават без усилия, а индустрията ще се възползва от освободеното от търсене време. В доклада се предвижда, че 90% от собствениците на смарт устройства ще имат и „умни“ лични асистенти. 

4. Край на транспортния хаос: Интелигентните транспортни системи ще продължат да свързват хора, превозни средства и инфраструктурата. В бъдеще всякакви задръствания ще бъдат предотвратени, ще се даде възможност за бърза аварийна помощ и други ключови функции, които ще улеснят живота ни.  В доклада се предполага, че до 2025 година 15% от превозните средства ще са мобилно свързани на принципа „Vehicle-to-Everything“.

5. Работа с роботи: Смарт автоматизацията вече трансформира редица индустрии и дава възможност роботи да извършват опасни, повтарящи се или високо прецизни задачи. Това е основа за повече сигурност и продуктивност. Прогнозира се, че на всеки 10000 служителите ще има 103 роботи, въвлечени в работения процес.

6. Добавена креативност: Облачният изкуствен интелект ще намали цените и ограниченията за много научни изследвания и иноваци и ще даде нови хоризонти за хората в креативния сектор и изкуството.  Докладът предвижда, че 97% от големите компании ще разчитат на изкуствения интелект.

7. Гладка комуникация: Изкуственият интелект и анализите на големи по обем данни ще създаде безпроблемна комуникационна среда между компаниите и техните потребители, без да има каквото и да е езиково ограничение. Прецизността в комуникацията, лесното разбиране и доверието ще са в основата на този процес. Докладът прогнозира, че бизнесите ще използват ефективно 86% от събраните от тях данни.

8. Симбиотична икономика: Компании в цял свят адаптират дигиталните технологии и смарт приложенията си на платформи с унифициран достъп. Това създава условия за по-добро сътрудничество, споделяне на ресурси, по-силна глобална екосистема и по-висока продуктивност.  Докладът предвижда, че на световно ниво 85% от бизнес приложенията, които компаниите използват, ще се съхраняват на „облачни“ платформи.

9. 5G променя живота ни: 5G е вече факт и предлага по-бърза връзка от всяка друга предишна мрежа. Това дава огромни възможности за развитие на потребителите, бизнеса и обществото като цяло. В доклада се прогнозира, че до 2025 година 58% от световното население ще има достъп до 5G.

10. Глобално дигитално управление: Развитието на дигиталните технологии трябва да се балансира и с общи световни стандарти. Докладът предвижда, че на годишна база споделените данни ще достигат 180 ZB (1 ZB = 1 милиард GB).

„Човешкото желание за иновации никога няма да спре. Трябва да погледнем към бъдещето. Виждаме светкавични промени в живота ни, на работното ни място и в обществото, благодарение на въвеждането на изкуствения интелект в ежедневието ни, 5G, „облачните“ системи и други ключови технологии“, завършва докладът на Huawei.

Оставете съобщение

РАЗНООБРАЗИЕ ОТ КУРСОВЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ЛЕКТОРИ
ВЕЧЕН ДОСТЪП ДО МАТЕРИАЛИ